სენეკა: როდესაც ვასწავლით, თავად ვსწავლობთ. ლეონარდო და ვინჩი: არასოდეს ვიღლები სხვების სამსახურში. ვოლტერი:-არასდროს გააღმერთო ბავშვი, თორემ გაიზრდება და თაყვანისცემას მოგთხოვს. მონტენი:-ბევრი რამ უნდა ისწავლო, რათა შეიგნო რომ ცოტა რამ იცი...

ჩემი cv                                                          cv
პირადი  მონაცემები:
სახელი,გვარი:  ხათუნა  ყარყარაშვილი
დაბადების  ადგილი: ქ.თბილისი
ელ-ფოსტა: xatunakarkarashvili@gmail.com
                 

განათლება/კვალიფიკაცია

1985-1990 წ-სულხან -საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის  პედაგოგიური    ინსტიტუტი  რუსული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი
2011წ.-სერტიფიცირებული  მასწავლებელი.  საგანი: რუსული ენა და ლიტერატურა
2014წ. -  სერტიფიცირებული მასწავლებელი .  საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.


ტრენინგები / კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი კურსები

2017წ- მასწავლებლის პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრის ტრენინგი "ევროპა ჩვენს გაკვეთილზე"
2017წ  შეფასების ჯგუფის ტრენინგი "საგაკვეთილო დაკვირვება" (მასწავლებლის პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)
2016-2017 შეფასების ჯგუფის წევრის ტრენინგები(მასწავლებლის პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)
2015წ-კონფერენცია "კატასტროფების რისკის შემცირების საკითხების სწავლება" (განათლებისა  და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისია)
2015წ- ფასილიტატორების ტრენინგი (მასწავლებლის პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)
2015წ.-სემინარი თემებზე "მასწავლებლის როლი მოსწავლის მოტივაციურ პროცესებზე", "ეფექტური უკუკავშირი" ( ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი )
2013-2014წწ ტრენინგი -  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (მასწავლებლის პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)            
2012წ.- ტრენინგ-კურსი-"ხელოვნება"(მასწავლებლის  პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)        
 2010წ.-ტრენინგ-კურსი  „ ისტ-ის  გამოყენება  სასწავლო  პროცესში“ (მასწავლებლის       პროფესიული  განვითარების ეროვნული  ცენტრი)            
2010 წ.-მასწავლებლის  პროფესიული  განვითარების  საგანმანათლებლო  პროგრამა-  „მასწავლებლის  პროფესიული  განვითარების  პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური  საფუძვლები“. მოდული -„სასწავლო  პროცესის  დაგეგმვა,მართვა  და  ევალუაცია“  (ილიას სახელობის  უნივერსიტეტი ,  მასწავლებელთა პროფესიული  მხარდაჭერის  ცენტრი)
2010წ.- რუსული  ენის  მასწავლებლის  პროფესიული  განვითარების  საგანმანათლებლო  პროგრამა-  „რუსული  ენის  გაკვეთილის დაგეგმვა  და  ჩატარება“ ( ილიას სახელობის  უნივერსიტეტი ,  ენების  დიდაქტიკის   ცენტრი)
2010 წ.-ტრენინგ-კურსი  ღია სკოლების  განვითარების პროგრამის ფარგლებში-„ სწავლება სწავლის  თანამედროვე  მეთოდები  და  მიდგომები“,“საგნობრივი პროგრამის შემუშავება“,“საგნობრივი  კათედრების ეფექტური  ფუნქციონირება“ (ასოციაცია „ სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება)
2010წ.-ტრენინგი „ინტერაქტიული სწავლების  საკითხები“( განვითარების და სწავლების თეორიები, ურთიერთობები  საგანმანათლებლო პროცესში, სწავლება  და შეფასება)  (საქართველოს ტრენერ - პედაგოგთა კავშირი  „ლამპარი“ )
2009წ.-ტრენინგ-კურსი  „ სტრესი,ფსიქოლოგიური  ტრავმა  და  ტრავმირებულ  ბავშვებთან  მუშაობის  სპეციფიკა“( ნორვეგიის ლტოლვილთა  საბჭოს  განათლების პროექტი)
2009 წ.-ტრენინგი „ წიგნიერება“( წერა-კითხვის  სწავლების  ინტერაქტიული  მეთოდების  გამოყენება)-(ნორვეგიის ლტოლვილთა  საბჭო)
2005 წ.- რუსული  ენის  მასწავლების  კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  კურსები  (თბილისის  მასწავლებელთა  დახელოვნების  და  განათლების  სისტემის  მეთოდური  უზრუნველყოფის ინსტიტუტი)
2004 წ. -  რუსული  ენის  მასწავლების  კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  კურსები (თბილისის  მასწავლებელთა  დახელოვნების  და  განათლების  სისტემის  მეთოდური  უზრუნველყოფის ინსტიტუტი)
სამუშაო  გამოცდილება:
1993 წლიდან - დღემდე  ქ.თბილისის  76-ე საჯარო სკოლა - რუსული  ენის  მასწავლებელი,  (სხვადასხვა დროს  შესრულებული  მოვალეობები :  სამეურვეო საბჭოს  წევრი,  უცხო ენების  კათედრის  გამგე,  პედაგოგიური  საბჭოს  თავჯდომარე)
1990-1993წ.-ქ.თბილისის  83-ე საჯარო სკოლა - რუსული  ენის  მასწავლებელი.

ენები:
ქართული-მშობლიური
რუსული-თავისუფლად
ინგლისური-დაწყებითი

პროგრამები
 os  windows,  ms office, internet

1 комментарий :