სენეკა: როდესაც ვასწავლით, თავად ვსწავლობთ. ლეონარდო და ვინჩი: არასოდეს ვიღლები სხვების სამსახურში. ვოლტერი:-არასდროს გააღმერთო ბავშვი, თორემ გაიზრდება და თაყვანისცემას მოგთხოვს. მონტენი:-ბევრი რამ უნდა ისწავლო, რათა შეიგნო რომ ცოტა რამ იცი...

суббота, 30 апреля 2016 г.

შეფასების ჯგუფის ტრენინგზე

ტრენინგის მიზანი:
მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის ფუნქცია-მოვალეობებს გააზრება მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის შეფასების პროცესში;
მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის სტრუქტურისა და  სქემით გათვალისწინებული აქტივობების დასადასტურებელი დოკუმენტაციის ჩამონათვალის გაცნობა;
მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის შეფასების წესის, პროცედურებისა და შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა;
იმ რესურსის ტიპების გაცნობა, რომლებიც შეფასდება სქემის ფარგლებში;
სასწავლო რესურსის შეფასების რუბრიკის პრაქტიკული გამოყენება;
მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის შეფასება.


Комментариев нет :

Отправить комментарий